dissabte, 15 de setembre del 2012

El dia després (8)


Benvolguts/des,


Són  molts els correus que anem rebent aquests dies i que ens fan arribar les seves felicitacions per l'èxit del dia 11. Em permeto enviar-vos-en un pel fet que prové de l'organització Independentistak (força similar a l'ANC i que treballa des´d'Euskadi).


Una delegació d'Independentistak va participar com a convidats en la marxa del dia 11.


Tot seguit us repordueixo el missatge queens han fet arribar.


Bona feina!


Jaume Marfany
Secretariat ANC
Comunicació i relació internes

ENHORABONA, CATALANES I CATALANS


LA XARXA INDEPENDENTISTAK FELICITA AL POBLE CATALà I A LA ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, CONVOCANT DE LA MANIFESTACIó, PEL SEU èXIT A LA DIADA


Una delegació de la Xarxa Independentistak va participar en la manifestació, convidada per l'ANC, organisme popular convocant de la mobilització. LA XARXA VOL AGRAIR A L’ORGANITZACIó L'OPORTUNITAT DE PARTICIPAR EN LA CAPçALERA DE LA MANIFESTACIó, perquè a més d'haver estat un honor, ens va oferir la possibilitat d'observar directament l'onada humana congregada a Barcelona.


Efectivament, va ser una manifestació gegant on el crit de les persones participants no podia ser més clar: independència. VA SER LA RECLAMACIó D'UN ESTAT PROPI EL QUE VA REUNIR TAL MULTITUD i des del nostre punt de vista, s'ha de subratllar la pluralitat de les persones que van participar a la manifestació, perquè allà es va congregar gent de diferents idees i opinions, totes i tots units per expressar la necessitat i el desig d'independència. 


Creiem que el que s'ha aconseguit enguany a la Diada ha estat UNA VICTòRIA DEL POBLE CATALà, que mereix la nostra enhorabona i que sens dubte tindrà influència en el futur.


És evident que cada poble ha de buscar i construir el seu propi camí. Copiar mecànicament fórmules, reeixides o no, no és cap bona idea, però és obvi-de la mateixa manera-, que TOTS DOS POBLES TENIM MOLT A
APRENDRE L'UN DE L'ALTRE, com ens deien els convocants a la manifestació. Està clar que hem de seguir amb el treball en comú; l’independentisme basc ha sentit una enveja sana davant aquesta capacitat de mobilització i també per la unitat aconseguida.A partir d'ara, HEM DE TREBALLAR LES COMPLICITATS ENTRE AMBDóS MOVIMENTS INDEPENDENTISTES i, mirant a Euskal Herria, volem subratllar que és MOMENT DE MULTIPLICAR ELS ESFORçOS EN PRO DE LA NOSTRA INDEPENDèNCIA.


La Xarxa Independentistak, va fer, des que va néixer, una aposta per la unitat de forces. L'èxit de la manifestació de Barcelona ens empeny a seguir amb totes les forces per aquest camí. FEM UNA CRIDA A TOTES I
TOTS LES I ELS INDEPENDENTISTES BASCOS A SUMAR-SE A LA XARXA I PARTICIPAR EN EL TREBALL EN COMú A FAVOR DE LA NOSTRA INDEPENDèNCIA.