dimecres, 19 de desembre del 2012

dimarts, 18 de desembre del 2012

Acord CIU ERC


ANNEX 1.
PROCÉS DE CONVOCATÒRIA
DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR
POLÍTIC DE CATALUNYA

Al  llarg  dels  darrers  trenta  anys,  una  part  molt  important  del  catalanisme  s’ha compromès  a  fons  amb  la  transformació  de  l’Estat  espanyol  per  fer-hi  encaixar Catalunya sense haver de renunciar  ni  a les legítimes aspiracions nacionals, ni a la voluntat d’autogovern, ni a la continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix de Catalunya amb l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes negatives són, avui, una via sense recorregut. És per aquest motiu que CiU i ERC consideren que Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret de decidir per garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la
llengua pròpies. En aquest sentit, CiU i ERC manifesten el seu compromís explícit i la determinació política  de  fer  una  consulta  al  poble  de  Catalunya  perquè  pugui  decidir democràticament i lliurement el seu futur col·lectiu. Catalunya es troba davant d’una oportunitat que només es presenta una de cada moltes generacions: l’oportunitat de construir un nou país; l’oportunitat del poble català de ser protagonista de la nostra història; l’oportunitat de posar la política al centre del debat públic;  l’oportunitat  de  construir  una  societat  millor  basada  en  la  justícia  social  i l’equitat; l’oportunitat de reafirmar el nostre compromís amb la democràcia, amb la pau i amb Europa.

Com qualsevol altra nació, Catalunya necessita disposar de l’instrument d’un Estat que li permeti desplegar amb la màxima ambició un projecte propi de país. Catalunya pot viure molt millor del que ho fa ara. Ho podria fer si disposés, d’una banda, de tots els recursos  que  generem els  ciutadans i les  empreses de  Catalunya i,  de  l’altra,  de  la capacitat de decisió, del poder polític sobre tot allò que ens és propi i ens afecta.

Per aquests motius, CiU i ERC expressen el compromís que el poble català es pugui pronunciar,  mitjançant  una  consulta,  sobre  la  possibilitat  que  Catalunya  pugui esdevenir un Estat en el marc europeu, per disposar, d’aquesta manera, de les eines necessàries per superar la crisi econòmica, afavorir el creixement i garantir la cohesió i el benestar de la societat catalana.

En aquest sentit, i en funció dels compromisos descrits, CiU i ERC acorden:

1. Formular una “Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya” en el primer Ple ordinari de la desena legislatura, que tingui per objecte fixar el compromís del Parlament amb l’exercici del dret de decidir del poble de Catalunya.

2. Aprovar  la  Llei  de  consultes a  partir  dels  treballs  iniciats  en  l’anterior legislatura, tot incorporant-hi les modificacions i esmenes que es consensuïn. En aquest  sentit,  s’estableix  el  compromís  d’impulsar  l’inici  de  la  tramitació parlamentària com a màxim a finals del mes de gener de 2013.

3. Obrir un procés de negociació i diàleg amb l’Estat espanyol per a l’exercici del dret de decidir que inclogui l’opció de convocar un referèndum, previst en la Llei 4/2010 del Parlament de Catalunya, de consultes populars per via de referèndum. En aquest sentit, s’estableix el compromís de formalitzar la petició dins del primer semestre del 2013.

4. Crear el Consell Català per a la Transició Nacional, com a òrgan d’impuls, de coordinació, de participació i d'assessorament del Govern de la Generalitat amb relació amb les actuacions del procés de consulta i transició nacional, i amb l’objectiu de garantir-ne l’impuls i la materialització. 
Aquest organisme estarà integrat per personnalitats de reconegut prestigi i/o representatives dels diversos àmbits vinculats al procés de la transició nacional i la preparació i celebració de la consulta. 
El  Consell  haurà  d’afavorir  la  participació  en  el  procés  de  les  entitats econòmiques,  socials  i  culturals  del  nostre  país,  així  com  de  les  formacions polítiques favorables al dret de decidir i a la celebració d’una consulta.

5. CiU i ERC es comprometen a treballar tots els procediments formals, jurídics i institucionals possibles fins al 31 de desembre de 2013 per estar en condicions, a partir d’aleshores,  de convocar la consulta d’acord amb el marc legal que l’empari.,  dins  el  termini  del  següent  any,  amb l'excepció  que  el  context socioeconòmic  i polític requerissin  una pròrroga.  En tot cas, la data serà pactada almenys per les dues parts signatàries.

6. Convocar una consulta perquè el poble de Catalunya es pugui pronunciar sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un Estat en el marc europeu. 

CiU i ERC acorden treballar per consolidar una majoria social àmplia que permeti garantir l’èxit de la consulta i del procés de transició nacional.

dimarts, 11 de desembre del 2012

Valoració de 25 N


A la Sala Camèlies del Mercè Rodoreda, vàrem poder escoltar de la ma de en Pere Pugès unes reflexions molt interessants sobre els resultats de les eleccions. Queda molta feina per fer al Baix!