dissabte, 2 de febrer del 2013

Resposta de la Casa Blanca

The White House

Petition Response: Our Response to the People of Catalonia
By Caitlin Hayden, Deputy NSS Spokesperson and Assistant Press Secretary

Thank you for your petition regarding the people of Catalonia. The United States recognizes the unique culture and traditions of the Catalan region, but considers the status of Catalonia to be an internal Spanish matter. We are confident that the Government and the people of Spain will resolve this issue in accordance with their laws and Constitution.

Tell us what you think about this petition and We the People.

Stay Connected

Stay connected to the White House by signing up for periodic email updates from President Obama and other senior administration officials.

1 comentari:

Jordi O ha dit...

Gràcies per la seva petició relacionada amb el poble de Catalunya. Els Estats Units reconeixen la singular cultura i les tradicions del territori català, però considera que la situació de Catalunya com un assumpte intern espanyol. Estem segurs que el Govern i el poble d'Espanya resoldrà aquest assumpte de conformitat amb les seves lleis i la Constitució.