dissabte, 27 d’octubre de 2012

Formant formadors


Jornada de formació organitzada per la Comarcal del Baix Llobregat a Cornellà, per tal de formar formadors que a la vegada puguin estendre aquesta a les territorials.