dilluns, 4 d’abril de 2016

La DIputació de Barcelona


Sentit institucional, sentit de país


Aquests darrers anys, la Diputació de Barcelona, ha col·laborat amb el Govern i el Parlament de Catalunya en l'objectiu -expressat democràticament de forma majoritària per part dels ciutadans del nostre país- de construir un nou Estat.


Aquesta actitud de col·laboració que avui ens pot semblar òbvia no sempre ha estat així, i no cal que ens remuntem gaires anys enrere per veure que, sovint, la institució funcionava moltes vegades com a contrapoder del Govern de la Generalitat.

En uns anys difícils per les finances del món local i, sobretot, del Govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona ha fet tot el possible perquè els ajuntaments i els ciutadans tinguessin al seu abast els serveis bàsics i no veiessin perillar les seves prestacions socials. Aquesta col·laboració, a més, no s'ha traduït en una minva dels recursos destinats al món local, ans el contrari, s'han reforçat els programes i els plans de suport a les persones, mantenint les aportacions al món local pel que fa als programes d'inversions, el catàleg de serveis que se'ls ofereix i els programes complementaris. Programes com els dels plans d'ocupació, els de lluita contra la pobresa energètica els de suport econòmic per a beques menjador, els ajuts al transport escolar o els plans de foment de l'ocupació local lligats a col·lectius en risc d'exclusió.


Tot això s'ha fet, no pas per fer de banc del Govern de la Generalitat - com malèvolament han dit alguns partits acostumats a instrumentalitzar i patrimonialitzar els ajuts - sinó per sentit de país i per sentit de justícia. I ho hem fet des del convenciment que les institucions hi som per resoldre els problemes dels ciutadans, que el que volen és rebre serveis dignes i suficients, amb independència de l'administració que ho faci possible.

Aquesta feina de cooperació i assistència la fem a través del suport econòmic, tècnic i jurídic als ajuntaments i consells comarcals, sigui quina sigui la seva mida. Així, la Diputació de Barcelona treballa intensament per donar serveis als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Als petis, als mitjans i als grans, perquè la nostra realitat demogràfica, econòmica i geogràfica és diversa i heterogènia. És evident però, que el nostre país té una gran capital, Barcelona i la Diputació participa de manera entusiasta en dotar-la d'equipaments, infraestructures i activitats que reforcin aquesta capitalitat. I ho fem amb les inversions de més de 30M€ per mandat que posem a disposició de l'Ajuntament i amb el funcionament ordinari de centres com el CCCB, el Museu Marítim, l'Institut del Teatre, o els recintes de la Maternitat, les Llars Mundet, l'Escola Industrial. Equipaments docents, culturals, assistencials que ho són de la ciutat, però també del país. I això entronca en la nostra línia de governar sempre amb sentit de país, i amb l'horitzó de la construcció d'un nou Estat .

Jaume Ciurana i Llevadot

Diputat de Presidència de la Diputació de Barcelona, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona